INTERPELACJA

Wartość pakietu medycznego wykupionego przez pracodawcę dla pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy - wyjaśnił resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 927). Jednocześnie MF poinformowało, że podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym po stronie pracownika przychód nie powstaje, jeżeli nie ma możliwości określenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika.

Wykupienie usług

W ocenie resortu, takie sytuacje występują jednak bardzo sporadycznie. W momencie wykupu usług medycznych dla pracowników, pracodawca zna zarówno łączny koszt takiego zakupu, jak i liczbę pracowników korzystających z pakietów medycznych. Niejednokrotnie znana jest również wartość jednego pakietu, co oznacza, że pracodawca nie powinien mieć trudności z indywidualizacją świadczenia.

Resort zwrócił uwagę, że podstawą do odstąpienia od ustalania przychodu nie może być zatem twierdzenie pracodawcy, że opłata za wykupienie dla pracowników świadczeń medycznych w prywatnych centrach medycznych ustalana jest w sposób zryczałtowany, bez odnoszenia się do każdorazowych wizyt pracowników u lekarza.

Powstanie przychodu

O powstaniu przychodu ze stosunku pracy przesądza samo otrzymanie przez pracownika pakietu medycznego, a nie fakt skorzystania przez niego z konkretnej usługi medycznej. MF przypomniało również, że przychodu nie stanowi wartość świadczeń, których koszt zgodnie z kodeksem pracy zobowiązany jest pokryć pracodawca (badania: wstępne, okresowe, kontrolne).

Opodatkowaniu podlega jedynie ta część świadczenia, która przypada na dobrowolne specjalistyczne usługi medyczne.