Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że każda zarobiona złotówka podlega opodatkowaniu.

Zasada ta dotyczy także nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych np. przez pracowników od pracodawcy. Takim nieodpłatnym świadczeniem, jakie firmy proponują swoim pracownikom, są m.in. pakiety medyczne. Ich wartość stanowi przychód opodatkowany PIT. Pracodawca będzie musiał więc od jego wartości pobrać zaliczkę na podatek, a pracownik wykaże go w rocznym zeznaniu podatkowym.

PRZYKŁAD: WARTOŚĆ ABONAMENTU W KOSZTACH

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest nauczanie i tłumaczenia z języka angielskiego. Podatniczka zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług zdrowotnych (wykupić abonament medyczny) z jednym z centrów medycznych. W ramach abonamentu będzie uprawniona do korzystania z usług medycznych, w tym diagnostyki oraz specjalistycznych procedur medycznych. Czy wydatki na taki abonament można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?

Niestety nie. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spełniających te kryteria nie można zaliczyć wydatków uwarunkowanych stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wydatki na zakup świadczeń medycznych mają na celu ochronę zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym. Aby zachować odpowiedni stan zdrowia, osoba fizyczna zmuszona jest do korzystania z usług medycznych i to niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona stanu zdrowia osoby (wydatki o charakterze osobistym), a nie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Poniesienie wydatków na zakup pakietu usług medycznych nie ma realnego wpływu na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wydatki te nie mają też wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług w zakresie nauczania i tłumaczenia języka angielskiego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.