Milion Polaków straci na ostatnim orzeczeniu NSA. Sędziowie orzekli, że za pakiet medyczny w prywatnej przechodni, opłacony przez pracodawcę, trzeba płacić podatek dochodowy.
NSA uznał pakiety za nieodpłatne świadczenia. – Nie można zaakceptować twierdzenia, że pracownik obdarowany pakietem medycznym nic nie otrzymuje – argumentował tę decyzję sędzia NSA Bogusław Gruszczyński.
Pracownik na podstawie wykupionego przez firmę pakietu uzyskuje uprawnienie do skorzystania w każdym czasie z usług medycznych w prywatnej klinice. Temu uprawnieniu odpowiada obowiązek pozostawania kliniki w gotowości do przyjęcia pacjenta w każdej chwili. W ocenie NSA pakiet medyczny ma więc określoną wartość ekonomiczną. Za takie same abonamenty medyczne osoby indywidualne płacą określone kwoty z własnej kieszeni. I dostają to samo.
W uchwale NSA wyjaśniono, że pracownik uzyskuje nieodpłatne świadczenie już w momencie, gdy centrum medyczne musi pozostawać w gotowości zaoferowania mu swoich usług. Żeby opodatkować abonament, nie musi z niego w ogóle korzystać. Wystarczy jedynie nabycie uprawnienia do skorzystania. – Podatkowa definicja nieodpłatnego świadczenia jest znacznie szersza niż w prawie cywilnym – przypomniał sędzia Gruszczyński.
Problem z pakietami medycznymi zaczął się, gdy firmy coraz chętniej oferowały swoim pracownikom opłacanie dodatkowych świadczeń medycznych. Fiskus nie miał wątpliwości, że opłacenie badań i wizyt, które są obowiązkowe z punktu widzenia prawa pracy, nie podlega opodatkowaniu. Jednak wszelkie dodatkowe świadczenia wykupione dla pracowników w prywatnej klinice kazał opodatkować tak samo, jak pensję.
Żeby się zabezpieczyć przed konsekwencjami podatkowymi, pracodawcy jako płatnicy występowali o indywidualne interpretacje, a te niekorzystne zaskarżali do sądów administracyjnych. Temat wywoływał coraz więcej emocji. Zwłaszcza że na poziomie sądów I instancji orzecznictwo było rozbieżne, o czym jako pierwsi informowaliśmy na łamach „DGP”.
W korzystnych dla podatników orzeczeniach wojewódzkie sądy administracyjne podkreślały, że abonamenty opłacane są ryczałtem. A ponadto w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania.Skład orzekający NSA, który jako pierwszy dostał do rozpoznania sprawę pakietów medycznych, sam jej nie rozstrzygnął. Skierował pytanie prawne do rozpatrzenia przez poszerzony skład. Wczorajsza uchwała to pierwszy krok do wyjaśnienia wątpliwości z tym związanych. Kolejnym będzie rozstrzygnięcie, jak ustalić wartość pakietów medycznych do opodatkowania.
Sygn. akt II FPS 1/10

Wykupiony abonament jest przychodem

OPINIA
Dominika Dragan-Berestecka
doradca podatkowy z Kancelarii Ożóg i Wspólnicy
Zgodnie z uchwałą samo wykupienie abonamentu medycznego stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń, niezależnie od tego, czy pracownik korzysta z opieki medycznej, czy nie. W związku z tym wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu u pracownika należy ustalić w oparciu o kwotę ryczałtu wynikającą z umowy łączącej pracodawcę z centrum medycznym, a dotyczącą ogółu pracowników. Bez znaczenia natomiast pozostaje okoliczność, czy pracownik skorzystał z usług centrum medycznego, a jeśli tak, to w jakim zakresie.