Bar mleczny, w którym podopieczni organizacji pożytku publicznego, jedliby darmowe posiłki, musi rozliczyć podatek z tego tytułu – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wyjaśnił, że w ten sposób bar wyświadczy usługę, a nie przekaże produkty spożywcze na rzecz OPP. Tylko w tym drugim przypadku mógłby liczyć na zwolnienie.
Chodziło o art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku dostawę produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność charytatywną. Spółka prowadząca sieć barów mlecznych uważała, że skorzysta z tego zwolnienia, jeśli pozwoli podopiecznym OPP spożywać za darmo posiłki przygotowywane przez jej bary. Podopieczni mieli legitymować się specjalnym oznaczeniem otrzymanym od organizacji pożytku publicznego.
Spółka tłumaczyła, że w przeciwnym razie musiałaby rozszerzyć swoją działalność o sprzedaż produktów na wynos. Niepotrzebnie więc dochodziłoby do dwukrotnego przekazania żywności: najpierw przez nią do OPP, a potem przez organizację – najbardziej potrzebującym.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił uwagę, że sama spółka zakwalifikowała swoją działalność do „usług przygotowania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych” (symbol 56.10.13 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług). Nie spełni więc najważniejszego warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT. Nie dokona bowiem dostawy produktów spożywczych na rzecz OPP (jak wymaga tego przepis), tylko przekaże swoją usługę. A w takiej sytuacji o zwolnieniu nie ma mowy – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 października 2018 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.421.2018.2.AM