Jeśli spółka ogłosiła upadłość, to 14-dniowy termin na odwołanie od decyzji wymiarowej należy liczyć od dnia, w którym pismo zostało doręczone jej syndykowi – orzekł WSA w Rzeszowie.
Dodał, że z dniem ogłoszenia upadłości przestało obowiązywać dotychczasowe pełnomocnictwo, więc były pełnomocnik nie może już podejmować żadnych kroków procesowych.
Chodziło o agencję celną, która ogłosiła upadłość 30 października 2017 r. Tego samego dnia naczelnik urzędu celno-skarbowego wydał wobec niej decyzję wymiarową. Została ona doręczona dotychczasowemu pełnomocnikowi spółki. Odwołanie wniósł jednak profesjonalny prawnik, ustanowiony w sprawie przez syndyka, a nie ten, do którego trafiła decyzja. Syndyk powołał się tu na art. 102 prawa upadłościowego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), który mówi, że z dniem ogłoszenia upadłości wygasają dotychczasowe umowy-zlecenia zawarte przez upadłego. Uważał, że przepis ten dotyczy także ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika.