Obdarowany, który spożytkuje otrzymany majątek zgodnie z wolą darczyńcy, nie uniknie rozliczeń z fiskusem – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
To pierwsza interpretacja, w której podatnik chciał wywieść korzystne dla siebie skutki z niedawnego wyroku NSA, dotyczącego otrzymania pieniędzy w darowiźnie ze wskazaniem (sygn. akt II FSK 1525/16 oraz II FSK 1526/16). Orzeczenie to oraz jego konsekwencje opisywaliśmy szeroko na łamach DGP.
Sąd kasacyjny orzekł w nim, że jeśli obdarowany wykorzysta otrzymany majątek w sposób określony przez darczyńcę, to nie płaci podatku od darowizny. Sąd nie odniósł się natomiast do kwestii ewentualnego opodatkowania polecenia.
Na wyrok ten powołała się kobieta, która zadała pytanie fiskusowi. Miała ona dostać od partnera niemałą kwotę. Darczyńca zamierzał zastrzec, że pieniądze mają zostać przeznaczone przez konkubinę na spłatę jej zadłużenia wobec banku z tytułu kredytu mieszkaniowego.
Podatniczka sądziła, że w takiej sytuacji w ogóle nie zapłaci podatku. Dyrektor KIS się z tym nie zgodził. Uznał, że dojdzie do przekazania kwoty nie na podstawie jednego, lecz dwóch różnych tytułów – darowizny oraz polecenia darczyńcy. O ile od darowizny nie będzie podatku, o tyle od polecenia już tak – stwierdził.
Wyjaśnił, że przy darowiźnie podstawą opodatkowania jest jej czysta wartość, a więc po odjęciu długów i ciężarów. Jeśli podatnik przeznaczy całą darowiznę na cel wskazany przez darczyńcę, to wartość wykonanego polecenia obniży podstawę opodatkowania do zera.
Nie oznacza to jednak, że podatek w ogóle nie wystąpi – zastrzegł dyrektor KIS. Wyjaśnił, że obowiązek zapłaty podatku pojawi się w momencie wykonania polecenia darczyńcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r., poz. 644). W świetle art. 6 ust. 1 pkt 5 obowiązek ten powstanie z chwilą wykonania polecenia.
Skoro darczyńcą będzie konkubent zaliczający się do III grupy podatkowej, to obdarowanej przysługuje kwota wolna od podatku w wysokości 4902 zł.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 września 2018 r., nr 0111-KDIB4.4015.100.2018.1.BD