Umocowanie do działania w imieniu żony nie oznacza, że mąż posługuje się jej imieniem i nazwiskiem, aby ukryć własną działalność. To typowe pełnomocnictwo – wynika z wyroku NSA.
Zdaniem sądu organy podatkowe nie dowiodły w tej sprawie, że małżonek faktycznie prowadził działalność gospodarczą na terenie Szwecji, a nie działał jedynie jako pełnomocnik żony.
Fiskus uważał inaczej – był przekonany, że w rzeczywistości usługi budowlane świadczył tam mąż, a żona firmowała tylko jego działalność gospodarczą. Przemawiało za tym wiele okoliczności. Kobieta nie miała doświadczenia ani wykształcenia budowlanego. Miał je mąż, który od kilkunastu lat wykonywał usługi w kraju i za granicą. On też znał, i to dobrze, szwedzkiego kontrahenta, z którym firma żony podpisała kontrakt.