Taksówkarz korzystający w swojej działalności naprzemiennie z dwóch samochodów nie może rozliczać się według karty podatkowej – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Reklama
Chodziło o taksówkarza, który zamierzał kupić drugi samochód, zainstalować w nim taksometr i uzyskać na niego licencję. Planował, że w zależności od tego, z którego auta będzie w danym momencie korzystać, będzie przepinał oznaczenie świetlne „taxi” oraz kasę fiskalną.
Sądził, że nadal będzie wykonywał usługi transportowe „przy użyciu jednego pojazdu” i tym samym zachowa prawo do karty podatkowej, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 oraz częścią 5 załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.). Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Stwierdził, że taksówkarz, który będzie naprzemiennie używał dwóch aut, nie spełni warunku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy. Straci więc prawo do karty podatkowej i powinien powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z art. 36 ustawy.
Taksówkarz korzystający z dwóch aut musi zawiadomić o tym urząd skarbowy
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.362.2018.2.EJ