Dom maklerski powinien wystawiać informację, także gdy klient sam znajduje nabywcę papierów wartościowych i je sprzedaje – orzekł WSA w Warszawie.
Sąd był zdziwiony, że fiskus rezygnuje z pomocy chętnego, profesjonalnego podmiotu, który chce pomagać w sprawdzaniu, czy podatnicy wywiązują się ze swoich obowiązków podatkowych.
Z pytaniem do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił się bank, który prowadzi dom maklerski. Wyjaśnił, że często zdarza się, iż osoby fizyczne bez jego udziału sprzedają zapisane na ich rachunkach papiery wartościowe. Nabywają je zarówno firmy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności. Dom maklerski nie kojarzy wówczas kontrahentów, a jedynie przenosi papiery wartościowe z jednego rachunku na drugi, pobierając swoją opłatę.
Nie było wątpliwości, że u sprzedającego papiery powstaje przychód i że musi być zapłacony podatek. Spór toczył się o to, czy bank ma go o tym informować (i urząd skarbowy).
Bank wyjaśnił, że sporządza w takich sytuacjach PIT-8C. Zdarza się jednak, że informacje są dwie, bo gdy nabywcą papierów jest osoba prawna, to ona również wystawia podatnikowi PIT-8C.
Mimo tego bank uważał, że jest zobowiązany do wystawiania takiej informacji na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o PIT. Podkreślał, że daje w ten sposób rękojmię poinformowania urzędu skarbowego.
Dyrektor KIS uznał inaczej. Stwierdził, że gdy właściciele papierów wartościowych sprzedają je we własnym zakresie, to bank nie bierze udziału w transakcji, a jedynie przeksięgowuje walory z jednego rachunku na drugi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z instytucją finansową. Podkreślił, że sprzedaż papierów wartościowych tylko początkowo odbywa się poza wiedzą banku. Nie zmienia to jednak faktu, że nie może się odbyć bez jego udziału, bo przychód u zbywcy powstaje dopiero z chwilą fizycznego przepisania walorów z jednego rachunku na drugi. W związku z tym bank powinien wystawiać informację, nawet gdyby robił to również nabywca papierów wartościowych będący np. osobą prawną. Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Warszawie z 22 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3176/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia