Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego dostaną nie tylko uprawiający ziemie, ale też hodowcy bydła. Dodatkowo wzrośnie roczny limit zwrotów – wynika z opublikowanego wczoraj projektu.Tak jak dotychczas rekompensata będzie możliwa w ramach rocznego limitu. Od 2019 r. wskaźnik potrzebny do wyliczenia maksymalnego zwrotu dla prowadzących uprawy zostanie jednak podwyższony z 86 do 100. Oznacza to, że producenci rolni będą mogli odzyskać kwotę nie wyższą niż iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (np. w 2018 r. to 1 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku). Zostanie też wprowadzony nowy limit zwrotu dla hodowców. Będzie on wynosił iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniorocznej liczy bydła w poprzednim roku.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w uzasadnieniu projektu wyjaśnia, że średnioroczną liczbę bydła będzie można określić na podstawie dokumentów wystawianych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Resort wskazuje, że wprowadzane zmiany mają na celu wsparcie rolników. Twierdzi, że produkcja, którą się zajmują, jest coraz mniej opłacalna. Jednym z czynników jest właśnie wysoki koszt paliwa, którego rolnicy zużywają coraz więcej.
Z danych zawartych w uzasadnieniu wynika, że na zmianach skorzysta prawie 1,4 mln gospodarstw powyżej 1 ha użytków rolnych, w tym ponad 342 tys. gospodarstw utrzymujących bydło.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w konsultacjach