Rodzic straci prawo do ulgi prorodzinnej, gdy jego syn bądź córka zarobią za granicą więcej niż równowartość 3089 zł – wynika z interpretacji dyrektora KIS.Interpretacja ta jest zgodna z wykładnią Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowaną m.in. w wyrokach z 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 976/16) i z 2 marca 2017 r. (sygn. akt II FSK 269/15).
Z ustawy o PIT wynika, że rodzice dorosłego dziecka mogą odliczyć od podatku ulgę prorodzinną, jeżeli syn bądź córka nadal studiują, nie ukończyli 25. roku życia i nie osiągnęli w ciągu roku dochodów „podlegających opodatkowaniu” wyższych niż 3089 zł (art. 27f ust. 6 ustawy o PIT w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3).
Nie ma wątpliwości, jak rozumieć ten ostatni warunek, gdy dziecko zarabia w Polsce bądź w krajach, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidującą metodę proporcjonalnego odliczenia (np. Holandia). To bowiem zawsze oznacza, że zarobki studenta podlegają opodatkowaniu w Polsce i mogą pozbawić rodzica prawa do ulgi prorodzinnej.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy dziecko zarobiło pieniądze w kraju, z którym Polskę łączy umowa zakładająca metodę wyłączenia z progresją (np. Niemcy). Z treści takich umów oraz z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT wynika, że zagraniczny zarobek jest wtedy wolny od podatku w Polsce, ale nasz fiskus ma prawo uwzględnić go do wyliczenia stawki podatku właściwej dla dochodów krajowych.
Tak było w sprawie, o którą spytała podatniczka. Jej syn (student) pracował przez miesiąc w Niemczech i zarobił tam więcej niż równowartość 3089 zł. Matka sądziła jednak, że skoro niemiecki dochód nie podlega opodatkowaniu w Polsce, to będzie mogła bez przeszkód skorzystać z ulgi prorodzinnej.
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na to, że nawet jeśli od zagranicznych zarobków syna nie ma w Polsce podatku, to mogą mieć one wpływ na opodatkowanie dochodów krajowych. A to oznacza, że powinny być uwzględniane przy wyliczaniu limitu 3089 zł, niezależnie od metody unikania podwójnego opodatkowania wybranej w umowie międzynarodowej – stwierdził dyrektor KIS.
We wspomnianym wyroku z 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 976/16) NSA orzekł, że „racjonalny ustawodawca nie różnicuje podatników chcących korzystać z ulgi prorodzinnej, uzależniając to od tego, czy dziecko uzyskuje dochody w Polsce czy za granicą oraz jaka metoda zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do dochodów dziecka”.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.278.2018.2.DJ.