Kwota wpłacona przed wykonaniem usługi najmu nie rodzi obowiązku podatkowego w VAT. Powstanie on później, w momencie wystawienia faktury za każdy miesiąc – orzekł NSA
Sprawa dotyczyła spółki będącej właścicielem centrum handlowego. W listopadzie 2015 r. podpisała ona umowę z przyszłym najemcą budynku, który miała dopiero dobudować. Najemca miał się przenieść do obiektu do 30 czerwca 2016 r. i zgodnie z umową płacić czynsz z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, w wysokości prawie 45 tys. zł miesięcznie.
Już w listopadzie 2015 r. przyszły najemca wpłacił jednak na konto spółki ponad 1,2 mln zł zaliczki na poczet czynszu. Kontrahenci uzgodnili, że ma ona zostać rozliczona proporcjonalnie na poczet czynszu w początkowych i końcowych okresach umowy najmu. Nie była to pełna zapłata za 5-letni okres najmu.