Organizacja wycieczek dla klientów w ramach sprzedaży premiowej nie oznacza, że spółka świadczy usługi turystyczne – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła spółki, która handluje wyrobami sanitarno-instalacyjnymi. Ich nabywcami są przede wszystkim instalatorzy prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, a także małe spółki. Chcąc zwiększyć swoje przychody, spółka prowadzi sprzedaż premiową. W zamian za określoną wielkość zakupów kontrahenci mogą otrzymać nagrody rzeczowe w konkursach, upominki w okresach świątecznych, a także wziąć udział w imprezach wyjazdowych (turystycznych). Spółka zapewnia uczestnikom wycieczek przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie oraz atrakcje turystyczne, kulturalne i rozrywkowe, np. pokaz laserowy, koncert, udział w wydarzeniach sportowych itp. Celem tych wyjazdów jest też promocja marki spółki. Organizując je, spółka działa we własnym imieniu i na własny rachunek.
Reklama
Spór dotyczył tego, czy spółka może odliczyć VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dla celów sprzedaży premiowej, a w szczególności w celu organizowania wycieczek dla kontrahentów.
Spółka uważała, że ma do tego prawo, bo – jak argumentowała – wszystkie towary i usługi wykorzystuje do wykonywania czynności opodatkowanych, co przekłada się na wyższy poziom jej sprzedaży.

Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że spółka może odliczyć VAT od kupowanych przez nią nagród dla uczestników konkursów oraz upominków wręczanych klientom w okresach świątecznych. Uważał natomiast, że nie może odejmować podatku z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach organizowanej przez nią imprezy wyjazdowej dla klientów. Dyrektor izby uznał bowiem, że spółka świadczy kompleksowe usługi turystyki i powinna je opodatkować na zasadzie VAT marża (art. 119 ust. 3 ustawy o VAT). A to wiąże się z brakiem prawa do odliczania VAT od towarów i usług kupowanych dla bezpośredniej korzyści uczestników wycieczki.
Z taką interpretacją nie zgodziły się sądy obu instancji. Orzekły, że spółka nie świadczy usług turystyki i w związku z tym nie ma podstaw do stosowania szczególnej procedury VAT marża. Spółka nie jest bowiem biurem podróży, klienci nie płacą za udział w wycieczkach, a głównym celem wyjazdów jest zwiększenie sprzedaży, a nie tylko bezpośrednia korzyść turysty – zwrócił uwagę WSA w Krakowie.
Sąd zarzucił też dyrektorowi izby, że nie wyjaśnił, jak spółka mogłaby zastosować procedurę VAT marża, skoro przy imprezach wyjazdowych nie osiąga marży.
Uzasadniając wyrok NSA, sędzia Hieronim Sęk dodatkowo zwrócił uwagę na inny szczegół dotyczący procedury VAT marża. Zgodnie z art. 119 ust. 3 ustawy o VAT procedurę tę można stosować w przypadku, gdy usługę turystyczną wykonuje się na rzecz jej nabywcy. – To jest kluczowy element – podkreślił sędzia Sęk.
Tymczasem – jak zauważył NSA – organizując wyjazdy, spółka nie działa na rzecz nabywców usługi turystycznej. Nie zajmuje się ona zawodowo świadczeniem takich usług.
Sąd kasacyjny nie wyjaśnił natomiast, czy spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia od nabywanych towarów i usług związanych z imprezami wyjazdowymi. Będzie to musiał rozstrzygnąć szef Krajowej Informacji Skarbowej, gdy ponownie wyda interpretację indywidualną.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt I FSK 449/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia