Gdy sprowadzone z zagranicy auto jest sprzedawane w komisie, podatek akcyzowy musi zapłacić przedsiębiorca prowadzący komis – wyjaśnił wiceminister finansów Leszek Skiba w odpowiedzi na poselską interpelację.
Chodzi o sytuację, gdy ktoś sprowadzi auto z zagranicy, a następnie oddaje je w komis. Jeśli znajdzie się na nie kupiec, wówczas od sprzedaży – pierwszej na terytorium Polski – jest akcyza (zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym).
Powstała jednak wątpliwość, kto powinien zapłacić podatek: komitent (właściciel samochodu), komisant (przedsiębiorca prowadzący firmę) czy pierwszy nabywca.
Wiceminister Skiba wyjaśnił, że akcyzę powinien zapłacić właściciel komisu. Wskazał na art. 102 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym obowiązek podatkowy ciąży na podmiocie dokonującym pierwszej sprzedaży auta. W tym wypadku jest nim komisant, który – zgodnie z art. 765 kodeksu cywilnego – zobowiązuje się sprzedać auto na rachunek komitenta, lecz w imieniu własnym.
Na potwierdzenie wiceminister Skiba przywołał wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 lutego 2018 r. (sygn. akt I GSK 129/16) oraz prawomocne orzeczenie WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 29 grudnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Go 394/16).
Odpowiedź z 10 lipca 2018 r. wiceministra finansów Leszka Skiby na interpelację poselską nr 23012