Nawet jeśli małżonkowie są w separacji sądowej, nie muszą płacić podatku od majątku przekazanego sobie nieodpłatnie. Obdarowany małżonek w dalszym ciągu korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn – potwierdził dyrektor KIS.
Z wnioskiem o interpretację wystąpiła kobieta, której mąż miał przekazać w darowiźnie połowę mieszkania (każde z małżonków posiadało w nim 50-proc. udział). Problem polegał na tym, że małżonkowie od wielu lat pozostają w separacji orzeczonej przez sąd. Podatniczka chciała się więc upewnić, że nie będzie musiała zapłacić podatku od darowizny otrzymanej od męża.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że należy jej się pełne zwolnienie na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r. poz. 644.). Jest ono adresowane m.in. do małżonków.
Dyrektor KIS powołał się na przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z których wynika, że orzeczenie separacji przez sąd nie oznacza ustania małżeństwa. Taki skutek ma dopiero: śmierć jednego z małżonków, uznanie małżonka za zmarłego, unieważnienie małżeństwa oraz orzeczenie rozwodu.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB4.4015.71.2018.1.BD