Pomysł wprowadzenia ograniczeń w zwrocie części akcyzy od oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie nie podoba się resortom: rolnictwa oraz przedsiębiorczości i technologii.

Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby o zwrot nie mógł występować producent rolny, wobec którego w ciągu pięciu lat przed złożeniem przez niego wniosku fiskus wydał ostateczną decyzję wymiarową w sprawie VAT bądź akcyzy od paliwa lub oleju. Tym samym organ rozpatrujący wniosek (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) musiałby za każdym razem pytać dyrektora lokalnej izby administracji skarbowej (IAS), czy wobec producenta rolnego były wydane takie decyzje.
Ministerstwo Finansów chce w ten sposób przeciwdziałać kupowaniu przez rolników paliwa od oszustów, którzy nie rozliczają się z budżetem państwa z należnej akcyzy i VAT (pisaliśmy o tym w artykule „Kolejne uszczelnienie w handlu paliwami”, DGP 92/2018).
Projekt MF budzi jednak kontrowersje. Skrytykowały go m.in. ministerstwa: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przedsiębiorczości i Technologii.
Zdaniem MRiRW dodatkowymi restrykcjami powinni być objęci dystrybutorzy paliwa, a nie producenci rolni, bo ci płacą za paliwo łącznie z zawartym w cenie VAT i akcyzą.
Według resortu rolnictwa konieczność występowania do IAS o informacje o wydanych przez fiskusa decyzjach obciąży samorządy i wydłuży czas zwrotu akcyzy rolnikom. A zwrot ten – jak podkreśla MRiRW – ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji rolnej i tym samym zwiększenie jej opłacalności.
Podobne uwagi ma Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jego zdaniem nie jest zrozumiałe, dlaczego choćby jedna decyzja ostateczna miałaby uniemożliwiać odzyskanie podatku przez pięć lat.
Skutków wejścia w życie projektowanych zmian obawia się też Krajowa Rada Izb Rolniczych. Nie zgadza się na to, by karę za działalność podmiotów w szarej strefie mieli ponosić rolnicy. Nie mają oni możliwości sprawdzenia, czy dany podmiot jest zarejestrowany jako podatnik akcyzy i czy odprowadza tę daninę – zwraca uwagę rada. Podkreśla, że zadaniem państwa powinno być eliminowanie oszustów z rynku, a nie pogarszanie opłacalności produkcji rolnej.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i ordynacji podatkowej – w konsultacjach publicznych