Podatnik nie będzie mógł zaskarżyć do sądu decyzji szefa Krajowej Administracji Skarbowej o blokadzie rachunku bankowego lub rachunku SKOK na 72 godziny.
To jedna z kluczowych zmian w nowelizacji ordynacji podatkowej i innych ustaw, którą w zeszłym tygodniu przyjął Sejm. Teraz ustawą zajmie się Senat.
W trakcie prac sejmowych wiceminister finansów Paweł Gruza tłumaczył, że gdyby zachować prawo odwołania, to szef KAS musiałby ujawniać algorytmy, które wygenerowały informacje o podejrzeniu nieprawidłowości. To mogliby wykorzystywać oszuści.
Wskazywał, że przepisy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu również przewidują blokady rachunków na kilkadziesiąt godzin i w tym wypadku nie ma możliwości odwołania.
Prawo odwołania ma nadal przysługiwać, gdy 72-godzinna blokada zostanie zamieniona na trzymiesięczną. W tym przypadku podatnicy nadal będą mogli składać skargę do sądu administracyjnego i zostanie ona rozpatrzona szybciej niż standardowe skargi, np. w sprawach podatkowych.
Szef KAS może zarządzić taką blokadę, jeśli ma przesłanki by przypuszczać, że wykonanie zobowiązania podatkowego jest zagrożone, a jego szacowana kwota przekracza 10 tys. euro. Według Ministerstwa Finansów są to przesłanki, które można uzasadnić bez ujawniania tajników pracy operacyjnej KAS oraz algorytmów.

Informacja z opóźnieniem

Zmienią się też zasady informowania przez banki klientów o blokadzie. Informacje będą przekazywane (na wniosek przedsiębiorcy) z nieznacznym opóźnieniem, gdy zablokowane zostaną wszystkie konta danego podmiotu, jakie wskazał szef KAS. Zbyt szybki komunikat może umożliwiać wypłatę pieniędzy z innych kont, w innych bankach – argumentowało Ministerstwo Finansów.

IP nie automatycznie

Nie będzie natomiast innej kontrowersyjnej zmiany. Instytucje finansowe nie będą musiały codziennie przekazywać skarbówce numerów IP, z których podatnicy logują się do serwisu internetowego swojego banku lub SKOK. Numery IP będą – tak jak obecnie – przekazywane tylko na żądanie skarbówki.
O wycofaniu się z pomysłu pisaliśmy w artykule „Banki nie przekażą automatycznie numerów IP fiskusowi” (DGP nr 128/2018).
Decyzję resortu o odstąpieniu od tej zmiany tłumaczył w Sejmie Dominik Kaczmarski, zastępca dyrektora departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów. – Istniała obawa, że hurtowe przekazywanie informacji o adresach IP byłoby zbyt daleko idącą ingerencją w prywatność. Z kolei sektor bankowy wskazywał na znaczne koszty związane z implementacją techniczną takiego rozwiązania – wyjaśniał.

Więcej do STIR

Instytucje finansowe będą natomiast musiały przekazywać więcej informacji do systemu STIR. Rozszerzona zostanie bowiem definicja rachunku podmiotu kwalifikowanego – obejmie także rachunek VAT i rachunek lokaty terminowej. One też będą mogły być blokowane.

Czarna lista

Zmiany dotyczą także czarnej listy podatników VAT. Ma się w niej pojawić informacja o odmowie rejestracji, a także przyczyny odmowy, jak np. sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, posiadanie zaległości podatkowych, które nie są regulowane. Będzie się można z niej dowiedzieć o dacie wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT.
Etap legislacyjny
Ustawa o zmianie ustawy ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk 2626) – przyjęta przez Sejm, trafiła do Senatu