Banki i inne instytucje finansowe nie odmówią już naczelnikom urzędów skarbowych przekazania informacji o kontach podatników.
Takich danych będzie mógł żądać także, w szerszym niż dziś zakresie, szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Niezależnie od tego szykują się też inne zmiany.