Spółka z o.o., powstała z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, ma prawo do ulgi na zakup kas fiskalnych, nawet jeśli z tej preferencji skorzystał już wcześniej jej poprzednik – orzekł WSA w Kielcach.
Podobnie stwierdził NSA w wyroku 2 marca 2018 r. (sygn. akt I FSK 726/16). W obu sprawach chodziło o przekształcenie działalności prowadzonej indywidualnie przez osobę fizyczną w spółkę kapitałową (jednoosobową).
Co innego, gdy spółka kapitałowa powstaje z przekształcenia innej spółki (np. osobowej). NSA w wyroku z 23 listopada 2017 r. (sygn. akt I FSK 279/16) wyjaśnił, że w tym przypadku następca prawny nie może ponownie skorzystać z ulgi na zakup kasy przysługującej jego poprzednikowi (spółce komandytowej).
W sprawie rozstrzygniętej przez kielecki WSA najpierw z preferencji przy zakupie kasy fiskalnej skorzystał mężczyzna prowadzący indywidualnie działalność gospodarczą w 90 punktach handlowych. Następnie przekształcił on swój biznes w spółkę z o.o.
Początkowo korzystała ona ze starych urządzeń – tych, które jej wspólnik kupił jeszcze jako indywidualny przedsiębiorca. Sukcesywnie wycofywała jednak stare kasy, wymieniając je na nowe. W sumie kupiła 121 urządzeń. Spółka uważała, że przysługuje jej ulga na zakup tych kas.
Innego zdania były organy podatkowe. Uważały, że jeśli indywidualny przedsiębiorca skorzystał z ulgi, to spółka powstała wskutek przekształcenia jego działalności nie może ponownie skorzystać z tej preferencji. Nie jest bowiem podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu za pomocą kas (jak wymaga tego art. 111 ust. 4 ustawy o VAT), a jedynie takim, który kontynuuje ten obowiązek. Zmiana formy prawnej powinna być więc traktowana tak, jakby to był ten sam podatnik – uznały organy. Stwierdziły zatem, że spółka przejęła po swoim poprzedniku (indywidualnym przedsiębiorcy) obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych i nie może drugi raz skorzystać z preferencji podatkowej.
W skardze do sądu spółka przekonywała, że wymóg stosowania kas fiskalnych powstał u niej po raz pierwszy, bo obowiązek, jaki miał indywidualny przedsiębiorca, nie przeszedł na nią. Wskazywała na art. 93a par. 4 ordynacji podatkowej, który mówi, że w przypadku przekształcenia działalności osoby fizycznej w spółkę z o.o. dochodzi jedynie do sukcesji praw. Zdaniem spółki celowo ustawodawca nie napisał w tym przepisie o sukcesji obowiązków.
Inaczej, argumentowała, jest w przypadku przekształceń spółek. Wtedy jedna kontynuuje działalność drugiej – tłumaczyła.
Sąd zgodził się z jej argumentacją. Wyjaśnił, że w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową nie dochodzi do sukcesji generalnej, a jedynie do sukcesji praw. Z art. 112b ordynacji podatkowej nie można bowiem wyprowadzić wniosku o wstąpieniu przez spółkę w obowiązki osoby fizycznej. Ordynacja podatkowa wyraźnie rozróżnia te dwie formy odpowiedzialności – podkreślił sąd.
Orzekł zatem, że skoro spółka nie przejęła obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, to nie można odmówić jej prawa do ulgi przy zakupie urządzeń.
WSA zwrócił też uwagę na to, że nowa spółka nie może posługiwać się danymi zawartymi w pamięci fiskalnej, bo jest to technicznie niemożliwe.
Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Kielcach z 14 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Ke 432/16.