Niektóre branże przejdą na kasy online już od początku przyszłego roku. Termin ten zbiegnie się z prawdopodobnym wejściem w życie przepisów, które pozwolą na zamianę paragonu na fakturę, tylko jeśli ma on NIP klienta.

Kasa online lub aplikacja

Projekt wprowadzający kasy online jest już po pierwszych czytaniu w Sejmie i został skierowany do dalszych prac w sejmowych komisjach.
Dzięki planowanym w nim zmianom skarbówka dowie się o każdej zaewidencjonowanej transakcji. Urządzenia te prześlą automatycznie szczegółowe dane o sprzedaży (z wyjątkiem dotyczących nabywcy) do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa KAS.
Sama ustawa ma wejść w życie już 1 października 2018 r., ale zmiany nie zostaną wprowadzone od razu i nie obejmą jednocześnie wszystkich sprzedawców (usługodawców). Podatnicy nadal będą mogli kupować kasy starego typu:
  • z papierowym zapisem kopii – do końca 2018 r.,
  • z elektronicznym zapisem kopii – do końca 2022 r.
W założeniu urządzenia te będzie można używać aż do ich wyeksploatowania się.
Niektóre branże, szczególnie wrażliwe na ryzyko nadużyć, będą musiały jednak szybciej wymieniać kasy na działające online. Projekt zakłada, że już od 2019 r. będą musieli to zrobić właściciele stacji benzynowych, mechanicy samochodowi oraz wulkanizatorzy. Następne w kolejności mają być stacjonarne placówki gastronomiczne, hotele i inne placówki krótkotrwałego zakwaterowania. Dla nich przewidziano termin 1 lipca 2019 r. Od 2020 r. przyjdzie kolej na prawników, lekarzy, dentystów, kosmetyczki, kosmetologów, fryzjerów, właścicieli obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (np. siłownie) oraz firmy budowlane.
Kolejną nowością ma być ewidencja sprzedaży przy użyciu specjalnego oprogramowania. Aplikację będzie można zainstalować na dowolnym urządzeniu mobilnym np. tablecie czy telefonie. Udogodnienie nie będzie dostępne dla wszystkich. To, kto będzie mógł używać takiej wirtualnej kasy, minister finansów określi w rozporządzeniu.

Paragony z NIP

Projekt, nad którym pracuje Sejm, trzeba odróżnić od innych planowanych zmian w ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Chodzi o przepisy, które mają sprawić, że faktury będzie można wystawiać na podstawie paragonu, tylko jeśli będzie miał on numer identyfikacyjny klienta.
Pierwotnie zakładano, że ta zmiana wejdzie w życie już od 1 lipca br. Istniało więc niebezpieczeństwo, że część przedsiębiorców będzie musiała wymienić kasy fiskalne dwukrotnie: pierwszy raz – aby umieszczać NIP nabywcy na paragonie, drugi – gdy wejdzie w życie obowiązek stosowania kas online.
Takiego zagrożenia jednak nie ma, bo tego projektu nie przyjął jeszcze nawet rząd. Informowaliśmy już o tym w artykule „NIP na paragonie dopiero od przyszłego roku” (DGP nr 109/2018).

Zmiany w akcyzie

Posłowie skierowali do dalszych prac w sejmowych komisjach również projekt zmian w ustawie akcyzowej i prawie celnym. Przewidziano w nim preferencje podatkowe dla gazu ziemnego CNG (sprężonego) i LNG (skroplonego) przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
Wprowadzona ma być zerowa stawka akcyzy na te wyroby (pod warunkiem że wyrazi na to zgodę Komisja Europejska). Chodzi o skuteczniejszą walkę ze smogiem w miastach, po których coraz częściej jeżdżą autobusy zasilane CNG.
Projekt przewiduje ponadto m.in. wyłączenie z definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich. Oznacza to, że – w przeciwieństwie do aktualnego stanu prawnego – nie będą już one opodatkowane akcyzą.
Inna ważna zmiana to zastąpienie papierowego dokumentu dostawy, dokumentem elektronicznym (e-DD). Stosuje się go przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów z niej zwolnionych (ze względu na ich przeznaczenie) oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką zerową. Nowe rozwiązania powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących elektronicznego dokumentu e-DD, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

Ustawa naprawcza

Na biurko prezydenta trafi natomiast ustawa naprawcza dotycząca PIT i CIT. Chodzi m.in. o korektę przepisów o 50-proc. kosztach uzyskania przychodów z działalności twórczej oraz przywrócenie możliwości potrącania odpisów amortyzacyjnych od dziedziczonego majątku (szczegółowo opisujemy je m.in. w DGP nr 111/2018). Sejm przyjął w piątek wprowadzone przez Senat poprawki.
Etap legislacyjny
Projekty nowelizacji ustaw: o VAT i ustawy – Prawo o miarach (druk nr 2503) oraz ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo celne (druk nr 2581) – oba po pierwszym czytaniu skierowane do komisji sejmowych.
Ustawa z 15 czerwca 2018 r. zmieniająca ustawy o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym – skierowana do podpisu prezydenta.