Jeśli przed centralizacją rozliczeń część samorządowych jednostek budżetowych ewidencjonowała swój obrót na kasach rejestrujących, to po tej dacie gmina straci prawo do odliczenia wydatków na zakup nowych urządzeń. Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Pytanie zadało miasto, gdzie jeszcze przed centralizacją rozliczeń (1 stycznia 2017 r.) część jednostek używała kas fiskalnych, a część nie. Samo miasto otrzymało interpretację, zgodnie z którą do końca ubiegłego roku przysługiwało mu zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania. Potem jednak musiałoby kupić nowe kasy fiskalne. Sądziło, że będzie mogło skorzystać z ulgi na ich zakup, o ile rozpocznie ewidencjonowanie po 30 czerwca 2017 r. i spełni inne warunki określone w przepisach.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał inaczej.
Wyjaśnił, że skoro część jednostek budżetowych używała już kas fiskalnych w przeszłości, to miasto należy uznać za „podmiot kontynuujący działalność”, któremu ulga nie przysługuje. Takie prawo przysługuje tylko raz i tylko wobec wydatków na urządzenia zgłaszane z chwilą rozpoczęcia ewidencjonowania.
Dyrektor KIS powołał się też na potwierdzający jego stanowisko wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2312/15.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.371.2018.1.MD