Nabywca i sprzedawca dostaną m.in. szybszy zwrot podatku, jeśli zawnioskują o przekazanie go na konto VAT. Nabywca będzie też mógł spełnić mniej wymogów, by wykazać, że dochował należytej staranności.
Podzielona płatność teoretycznie będzie dobrowolna. O tym, czy skorzystać z systemu, będzie decydował nabywca. Już sama zasada, że decydować ma kupujący, oznacza, że dla sprzedawcy system wcale nie będzie dobrowolny. Niektóre spółki Skarbu Państwa (np. Lotos, KGHM i Tauron) już zadeklarowały, że będą płacić sprzedawcom w systemie split payment.