W polskiej wersji językowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Włochami pojawi się ważna zmiana dla emerytów. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na petycję jednego z podatników.
W piśmie do resortu zwrócił on uwagę, że art. 18 umowy między oboma krajami (Dz.U. z 1989 r. nr 62, poz. 374) został błędnie przetłumaczony. Z polskiej wersji przepisu wynika, że dotyczy on emerytur i innych świadczeń wypłacanych danej osobie z tytułu „jej zatrudnienia w przeszłości”. Przy tym powinny one być opodatkowane tylko w kraju, w którym taka osoba ma stałe miejsce zamieszkania. W angielskiej wersji językowej przepis mówi jednak ogólnie o zatrudnieniu takiej osoby w przeszłości i nie ma w niej słowa „jej”. A to obcojęzyczna wersja jest rozstrzygająca w razie wystąpienia ewentualnych niezgodności.
Innymi słowy, choć nie wynikało to do tej pory z umowy, to podatnik, który powrócił na stałe do Polski z Włoch i pobiera stamtąd np. emeryturę po zmarłym małżonku, powinien ją rozliczyć nad Wisłą. Wcześniej wcale nie musiał o tym wiedzieć, skoro ani jego, ani urzędników podatkowych nie wiąże wprost treść angielskojęzyczna. Resort finansów zapewnił już, że poprosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych o poprawkę w polskiej wersji umowy i ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw.
To nie pierwsza poprawka, której naniesienie do umowy międzynarodowej zapowiedziało MF, odpowiadając na petycję podatnika. Wcześniej resort przyznał się do błędu w treści umowy z Australią. ©℗
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy