Do czwartku można zgłaszać propozycje zmian w ustawie o rachunkowości – przypomina Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu. Wystarczy wypełnić ankietę znajdującą się na stronie www.mf.gov.pl (w zakładce Działalność/Rachunkowość/Aktualności). Respondenci mogą się wypowiedzieć w kilku obszarach, m.in:
■ prowadzenia ksiąg rachunkowych,
■ inwentaryzacji,
■ wyceny aktywów i pasywów,
■ zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
Każdy z bloków ma od kilku do kilkunastu pytań. Ponadto zainteresowani mogą przedstawiać własne propozycje – w tym celu na końcu ankiety zamieszczono pytanie o charakterze otwartym.
O tym, że resort chce przeprowadzić ankietę, pisaliśmy jeszcze w ubiegłym roku w artykule „Możliwe, że wrócą obowiązkowe certyfikaty księgowego” (DGP nr 231/2017). Informowaliśmy, że MF nie wyklucza zmian w przepisach dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale uzależnia to od analizy obecnej sytuacji.
Działania resortu to odpowiedź m.in. na apel przedstawicieli środowiska księgowych o ponowne uregulowanie zawodu. Obecnie, aby prowadzić biuro rachunkowe, wystarczy, żeby pracowały w nim osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie były karane za przestępstwa m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów. Nie potrzeba żadnych uprawnień. Swoje propozycje zmian tych zasad można przedstawić w pierwszym z bloków tematycznych. ©℗