Premia wypłacana w zamian za namówienie innej osoby do określonego zachowania jest opodatkowana jako przychód z innych źródeł – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o spółkę zajmującą się badaniem rynku i opinii publicznej. Swoje usługi świadczyła ona najczęściej przez internet. Ankietowani, w zamian za zarejestrowanie się na panelu internetowym i wypełnienie ankiety otrzymywali punkty bonusowe, które mogli wymienić m.in. na bony pieniężne i nagrody rzeczowe.
Spółka planowała przeprowadzić akcję promocyjną. Miała ona polegać na tym, że w zamian za polecenie nowej osoby, która zarejestrowałaby się na panelu i wypełniła ankietę, można było otrzymać 3 zł. Premie mogły być zwiększane i kumulowane.
Spółka sądziła, że wypłaty te będą wolne od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Przepis ten wymienia m.in. nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług, o ile ich jednorazowa wartość nie przekracza 2 tys. zł.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił jednak uwagę na to, że spółka będzie wypłacać pieniądze w zamian za rejestrację nowej osoby na panelu, a nie w zamian za zakup jakiegokolwiek towaru. A tylko w takim wypadku można byłoby mówić o sprzedaży premiowej.
Zdaniem organu ankietowani powinni rozliczyć premie jako przychód z innych źródeł. Spółka natomiast będzie musiała do końca lutego wysłać im oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-8c.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.178.2018.1.IM.