Do 21 czerwca br. można zgłaszać propozycje zmian w prawie bilansowym. Ministerstwo Finansów uwzględni je przy tworzeniu projektu nowelizacji.
O tym, że resort planuje przeprowadzenie takiej ankiety, pisaliśmy już w ubiegłym roku w artykule „Możliwe, że wrócą obowiązkowe certyfikaty księgowego” (DGP nr 231/2017). Wówczas informowaliśmy, że MF nie wyklucza zmian przepisów dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Będą one jednak uzależnione od wyników analizy obecnej sytuacji.
W ankiecie dostępnej na stronie internetowej resortu www.mf.gov.pl (zakładka: Działalność/Rachunkowość/Aktualności) można przedstawić swoje propozycje zmian. Osoba, która twierdząco odpowie na pytanie „Czy należy zmienić przepisy dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych?”, będzie mogła szczegółowo to uzasadnić.
Respondent może wypowiedzieć się odnośnie do zmian w pięciu blokach tematycznych. Oprócz pytań z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych (dotyczą one też np. dowodów księgowych) pojawiają się również zagadnienia dotyczące, m.in. inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. W każdym z tych bloków jest od kilku do kilkunastu pytań. Aby zainteresowani mogli przedstawiać również własne propozycje, na końcu ankiety umieszczono pytanie o charakterze otwartym.
– Wybór obszarów objętych ankietą oparty został na podstawie postulatów zgłaszanych przez członków Komitetu Standardów Rachunkowości oraz sygnałach docierających z rynku – wyjaśniło MF w komunikacie.
Zmiany w przepisach dotyczących biur rachunkowych były natomiast postulowane przez przedstawicieli księgowych. Domagali się oni ponownego uregulowania zawodu i przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przy prowadzeniu biura rachunkowego. Obecnie, aby prowadzić taką działalność, nie trzeba mieć żadnych uprawnień. Wystarczy, aby w biurze pracowały osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie były karane za przestępstwa m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.