Firma, która zleca Polkom opiekę nad niemieckimi seniorami, nie musi pobierać zaliczek na PIT od diet i zwrotu kosztów przejazdów – orzekł NSA.
Spór w tej sprawie toczyła firma ze Śląska. We wniosku o interpretację podała, że świadczy usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz w podeszłym wieku. W tym celu wysyłała do Niemiec polskie opiekunki na okres od 4 tygodni do 4 miesięcy. Współpracowała z nimi na podstawie umowy-zlecenia. Prócz wynagrodzenia kobiety otrzymywały diety i zwrot kosztów dojazdu do Niemiec i powrotu do Polski.
Spór toczył się o PIT. Firma uważała, że nie musi pobierać zaliczki na podatek od diet i zwracanych kosztów dojazdu. Jej zdaniem należności te są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 b ustawy o PIT jako należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem. Zwolnienie limitowane jest do kwoty wskazanej w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167). Firma podkreślała, że podróż odbywa się w celu wykonania pracy i osiągnięcia przychodu.
Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednak, że diety i bilety powinny być opodatkowane. Wyjaśnił, że wyjazdy opiekunek nie są podróżą, o której mowa w przepisach. Organ podatkowy podkreślał, że miejscem wykonywania usług opiekuńczych jest adres zamieszkania niemieckiego seniora. Nie ma zatem podstaw twierdzić, że zleceniobiorcy wykonujący usługi opiekuńcze w Niemczech odbywają podróż (podobną do podróży służbowej).
– Podróż to zdarzenie incydentalne w stosunku do zadania powierzonego w ramach umowy. Nie chodzi tu o przypadki, gdy musi się ona odbyć w celu wykonania zleconych obowiązków – stwierdził fiskus.
Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Podkreślił, że miejscem wykonywania zlecenia są Niemcy, a zleceniobiorcy nie wyjeżdżają poza stale umówione miejsce wykonania zlecenia. Nie da się więc obronić stwierdzenia, że odbywają podróż w ramach wykonywania umowy-zlecenia. WSA dodał, że podróż zleceniobiorców musi być zwolniona z PIT na takiej samej zasadzie jak podróż pracownika.
– Nie ma podstaw, aby osoby niebędące pracownikami korzystały z szerszego zwolnienia niż sami pracownicy – wynikało z wyroku WSA.
Nie zgodził się z tym Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Bogusław Woźniak wyjaśnił, że intencją ustawodawcy był zwrot kosztów podróży odbywanych w celu wykonania zadania. Podróż z Polski do Niemiec, którą odbywały opiekunki, jest podróżą do miejsca wykonywania pracy, a więc w celu uzyskania przychodu. W konsekwencji kwoty diet i zwrot kosztów przejazdu powinny być zwolnione z PIT.
Wyroki NSA z 30 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1446/16, II FSK 1447/16.