Pierwsza połowa roku upłynęła pod znakiem uszczelniania podatków i nowych obowiązków dla firm. Na tym nie kończą się jednak zmiany. Już od lipca przedsiębiorcy zmierzą się m.in. z jednolitym plikiem kontrolnym na żądanie czy mechanizmem podzielonej płatności.

Wszystkie firmy z JPK na żądanie

Jednolity plik kontrolny nie jest nowością. Dotychczas jednak zobowiązywał przedsiębiorców do comiesięcznej wysyłki danych JPK_VAT. Od 1 lipca największa grupa podatników tj. mikro, małe i średnie firmy dołączą do grona dużych przedsiębiorców, który obowiązek przesyłania danych na żądanie fiskusa mają już od dwóch lat.

<a href="http://sklep.infor.pl/splitpayment/?utm_source=mojafirma.infor.pl&utm_medium=baner-artykul&utm_campaign=split-payment-ib-101156">Split payment. Sprawdź, jakie korzyści daje podzielona płatność! >>>></a>

Do zmian muszą przygotować się zatem wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej. Będą oni zobowiązani do przekazania JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

JPK na żądanie obejmują:

• księgi rachunkowe – JPK_KR
• wyciąg bankowy – JPK_WB
• magazyn – JPK_MAG
• faktury VAT – JPK_FA
• podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
• ewidencja przychodów – JPK_EWP.
W jaki sposób przekazywać informacje w ramach powyższych struktur? Przedsiębiorca będzie miał 3 dni od żądania fiskusa na udostępnienie danych. Może je udostępnić np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) skarbówka może wydłużyć termin wyznaczony w wezwaniu do udostępnienia tych informacji.

Co z karami? Firma, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.

Podzielona płatność. Na czym polega split payment?

1 lipca to także termin wejścia w życie mechanizmu podzielonej płatności. Jego istota sprowadza się do takiego podziału płatności za towar lub usługę, że kwota netto trafi do kieszeni sprzedawcy, zaś ta odpowiadająca kwocie podatku VAT na specjalny rachunek, który będzie nieodpłatnie prowadzony przez banki. Innymi słowy, sprzedawca będzie odtąd swobodnie dysponował kwotą pomniejszoną o 23 proc. podatku.

Nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadza omawiany rodzaj płatności wymienia szereg przypadków, kiedy przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać zgromadzone na rachunku VAT środki. Jedną z okoliczności jest wykorzystanie tych pieniędzy na poczet zaległości podatkowych. Podatnik będzie mógł bowiem regulować z tego rachunku kwotę zobowiązania podatkowego w VAT wobec urzędu skarbowego oraz będzie mógł swobodnie płacić kwotę VAT swoim dostawcom w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
Takie rozwiązanie niesie jednak za sobą ryzyko utraty płynności finansowanej firm, czego nie ukrywa Ministerstwo Finansów. Resort proponuje więc środki, które mają na celu zminimalizować negatywne skutki wprowadzenia split payment. Należy do nich m.in. szybszy, 25-dniowy zwrot VAT dla firm, które zdecydowały się na split payment. Chodzi o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wykazywanej w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Termin ten nie będzie mógł być przedłużony przez skarbówkę. Nabywcy, którzy zgodnie z ustawą zdecydują o podziale płatności, mogą liczyć na inne „rabaty” od państwa. Podatnicy, którzy dobrowolnie zdecydują się na split payment nie będą musieli obawiać się o konsekwencje związane z zaległościami podatkowymi dostawcy. Innymi słowy, przepisy o solidarnej odpowiedzialności nabywcy nie będą tu miały zastosowania. Wobec takich podatników skarbówka nie będzie stosowała sankcji w VAT.

Konstytucja biznesu jeszcze przed nami

Choć najważniejsze reformy wprowadzone przez Konstytucję biznesu weszły już w życie 30 kwietnia, część przepisów zacznie obowiązywać w późniejszym terminie. Za nami już wprowadzenie zmian tj. ulga na start przy zakładaniu biznesu czy działalność nierejestrowa. 1 lipca 2018 r.w życie wchodzą zaś art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą taki punkt umożliwia elektroniczną wysyłkę dokumentów np. o zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną.

Czas przygotować się na kasy fiskalne online

W październiku tego roku ruszy proces wymiany kas fiskalnych na takie, które umożliwiają przekazywanie danych skarbówce. Pomysł Ministerstwa Finansów to kolejne narzędzie kontroli podatników. Transakcje udokumentowane w postaci e-paragonu będą trafiały do systemu KAS, dzięki czemu urzędnicy nie przepuszczą żadnej próby oszustwa. Choć ustawa wchodzi w życie w październiku, ustawodawca dopuszcza stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.). Kasy „starego” rodzaju będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu wyeksploatowania się.

Proces wymiany kas będzie więc rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online. Mowa m.in. o branży motoryzacyjnej, budowlanej czy kosmetycznej.

Zamówienia publiczne rozliczane przez internet

Jeszcze w tym roku cała administracja publiczna będzie musiała przyjmować elektroniczne faktury wystawiane przez wykonawców. To główne założenie projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Jak wskazuje ustawodawca, nowe przepisy wprowadzają m.in. możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców, a także obowiązek przyjmowania przez zamawiających "strukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych". Zgodnie z założeniem, dzięki tym regulacjom znacząco zmniejszą się koszty związane z drukowaniem i przesyłaniem faktur "ze względu na automatyczną komunikację pomiędzy systemami teleinformatycznymi".

Pomysł e-faktur to dostosowanie polskich przepisów do unijnych . Dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, wymaga, aby do 27 listopada 2018 r. zamawiający obligatoryjnie akceptowali e-faktury wystawiane przez wykonawców zamówień publicznych.