Firma, która dzwoni do ludzi i namawia ich na spotkania z ubezpieczycielem, świadczy usługę zwolnioną z VAT – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o przedsiębiorstwo, które zawarło umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeniowym na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Spółka miała telefonować do potencjalnych klientów znajdujących się w bazie danych ubezpieczyciela i umawiać spotkanie z nim oraz przedstawiać podstawowe informacje o ofercie. Za każdy taki kontakt agent miał dostawać wynagrodzenie, przy czym prowizja miała zależeć od liczby potencjalnych klientów.
Firma uważała, że jej usługa jest zwolniona z podatku jako pośrednictwo w świadczeniu usług ubezpieczeniowych (art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT). Powołała się na ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2077 ze zm.), zgodnie z którą pośrednik m.in. pozyskuje klientów i wykonuje czynności przygotowawcze zmierzające do zawierania umów ubezpieczenia.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że firma powinna płacić VAT, bo tylko inicjuje kontakt, a nie bierze udziału w dalszych negocjacjach. Powołał się na orzecznictwo TSUE, z którego wynika, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to czynności, których celem jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę ubezpieczenia.
Spółka wygrała w WSA w Warszawie. Sąd stwierdził, że spełnione zostały warunki pozwalające uznać akcję sprzedażową za pośrednictwo w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Wykonywanie telefonów do potencjalnych klientów nie jest czynnością techniczną, tylko właśnie pośrednictwem ubezpieczeniowym, czyli czynnością, która zmierza do podpisania umowy ubezpieczenia – orzekł sąd.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 23 maja 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2720/17.