Przedsiębiorca nie będzie musiał już odwiedzać urzędu skarbowego, żeby zarejestrować się jako podatnik VAT bądź zaktualizować takie zgłoszenie.
Zmieniło się to już 30 kwietnia tego roku, gdy weszła w życie Konstytucja Biznesu. Jedna ze składających się na nią ustaw – ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647) – pozwoliła składać VAT-R wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG (art. 6 ust. 4 pkt 2).
Przedsiębiorcy mogą złożyć VAT-R na miejscu w urzędzie gminy, dołączając go do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), albo przesłać wymagane dokumenty elektronicznie. Dotychczas jednak brakowało nowelizacji rozporządzenia, które umożliwiałoby takie elektroniczne przesyłanie VAT-R i jego aktualizację.
Zmienić ma to nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 19 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1802). Jej projekt jest już gotowy.
Do tej pory przedsiębiorcy składali zgłoszenia rejestracyjne (VAT-R) bądź je aktualizowali tylko w urzędzie skarbowym. Wielu z nich narzekało, że często jest to jedyny powód ich wizyty w urzędzie skarbowym. Nie dało się bowiem złożyć VAT-R w urzędzie gminy. Inaczej jest z wyborem formy opodatkowania podatkiem dochodowym – wybór zaznacza się już we wniosku o wpis do CEIDG.
Dzięki planowanej zmianie przedsiębiorca złoży VAT-R (i będzie go aktualizował) również w CEIDG. Taki dokument będzie można podpisać profilem zaufanym ePUAP.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektroniczne, którymi powinny być opatrzone – przed komisją prawniczą