Podatnik, który wynajmuje swoje apartamenty na krótkie terminy za pośrednictwem profesjonalnych firm, może stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług – wynika z interpretacji dyrektora KIS.Chodziło o właściciela dwóch apartamentów w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach. Podatnik kupił je, by czerpać zyski z najmu. We wniosku o interpretację zaklasyfikował swoją usługę jako „usługę obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania” (PKWiU 55.2), przy czym nawiązał współpracę z profesjonalnymi firmami zajmującymi się wynajmem apartamentów.
W umowach zapisano, że w zamian za uzgodniony czynsz podatnik oddaje apartamenty w najem w celu ich dalszego podnajmowania przez operatorów osobom trzecim, na cele krótkoterminowego zakwaterowania. Wątpliwości dotyczyły tego, czy usługa najmu świadczona na rzecz operatorów jest z 8-proc.VAT.
Dyrektor KIS to potwierdził. Zastrzegł jednak, że interpretację wydaje w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez podatnika, bo to na nim ciąży obowiązek właściwego zidentyfikowania i sklasyfikowania świadczonej usługi. Organ wskazał, że w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, w poz. 163 wymienione zostały usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 55, tj. usługi związane z zakwaterowaniem.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 maja 2018 r. sygn. 0112-KDIL1-2.4012.170.2018.1.NF