Wykreślenie bez zawiadomienia

W ocenie ekspertów groźniejsze dla podatników są skutki wykreślenia bez zawiadomienia.

- Dla podatników wykreślonych z uwagi na brak kontaktu z urzędem oznacza, że formalnie nie mają oni możliwości zakwestionowania czynności dokonanej przez urząd - uważa Agnieszka Bieńkowska.

Skoro urząd nie wydał postanowienia ani decyzji, to nie ma od czego się odwoływać, pozostaje więc zarejestrować się powtórnie. I powtórnie za tę rejestrację zapłacić - dodaje ekspert. W jej ocenie przepisy w ich obecnym brzmieniu nie chronią podatników przed swego rodzaju samowolą urzędu.

W praktyce niezwykle istotna, ale też najbardziej niesprecyzowana jest przesłanka podjęcia udokumentowanych prób skontaktowania się z podatnikiem - zauważa Stanisław Walenta, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy.

- Nawet jeżeli wystąpi ta przesłanka, np. gdy podatnik nie odbiera korespondencji z urzędu skarbowego, nie stanowi to jeszcze samodzielnej podstawy do wykreślenia podatnika z rejestru bez powiadomienia - mówi Stanisław Walenta.

Jego zdaniem organ podatkowy musi wykazać, że podatnik zaprzestał wykonywania czynności opodatkowanych.

Nasi rozmówcy przypominają, że wykreślenie podatnika z rejestru pociąga za sobą bardzo daleko idące konsekwencje. Podatnik usunięty z rejestru np. traci możliwość wystawiania faktur VAT oraz prawo do odliczania podatku VAT naliczonego w fakturach zakupowych. Również zdaniem Stanisława Walenty, z uwagi na te konsekwencje oraz brak możliwości odwołania się podatnikowi pozostaje jedynie wnosić o ponowne wpisanie do rejestru VAT, uiszczając 170 zł opłaty skarbowej.

Przepisy niezgodne z UE

Eksperci nie ukrywają, że omawiane przepisy od dawna poddawane są krytyce, bo są niebezpieczne i sprzeczne z prawem unijnym.

- Skoro urząd nie zawiadamia podatnika o wykreśleniu go z rejestru, o fakcie tym podatnik dowiaduje się zwykle przypadkowo i z dużym opóźnieniem - mówi Agnieszka Bieńkowska.

Może się więc zdarzyć, że w międzyczasie podatnik czy to dokona zakupu, czy wystawi fakturę. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, z uwagi na brak rejestracji nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie, a kontrahent do odliczenia z faktury wystawionej przez podatnika.

- Uzależnienie prawa do odliczenia podatku od spełnienia formalnego wymogu rejestracji uznawane jest, co prawda, za niezgodne z przepisami unijnymi, jednak na razie argument ten znajduje uznanie dopiero na etapie sporu sądowego - podkreśla Agnieszka Bieńkowska.

Takiego samego zdania jest Stanisław Walenta, który zauważa, że brak rejestracji w charakterze podatnika VAT nie stanowi przeszkody do uzyskania podmiotowości prawnopodatkowej w tym zakresie. Decydują o tym kwestie obiektywne, a nie formalne (rejestracja). Wykreślenie z rejestru podatników VAT nie zmienia tego stanu prawnego. Ekspert dodaje, że obowiązujące regulacje były przedmiotem interpelacji poselskiej.

- Stanowisko Ministerstwa Finansów pozostaje jednak w tym zakresie niezmienne - konkluduje Stanisław Walenta.

170 zł opłata skarbowa przy rejestracji podatnika VAT