Niewykluczone, że resort finansów zaproponuje wyłączenie z podatku minimalnego budynków wykorzystywanych zasadniczo na własne cele, w których wynajmowane są tylko minimalne powierzchnie, np. pod bankomaty i lodówki.
O takim pomyśle mówił wczoraj wiceminister finansów Paweł Gruza na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych. Posłowie rozpatrywali zmiany w minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych.
Projekt zakłada, że danina ma dotyczyć wszystkich budynków, choćby były wynajmowane tylko częściowo. Limit kwoty wolnej od podatku (10 mln zł) ma się odnosić nie do wartości budynku, tylko do podatnika, bez względu na liczbę wynajmowanych przez niego nieruchomości komercyjnych. Nowością ma być też prawo do zwrotu podatku (odliczanego zasadniczo od CIT i PIT), gdy strata podatkowa będzie realna, a nie fikcyjna.
Karol Stec z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHID) zwrócił uwagę, że w wielu budynkach wynajmowane są niewielkie powierzchnie, a ich najem jest często krótkotrwały. Chodzi m.in. o miejsca pod stoiska wolnostojące, bankomaty, lodówki. To – jak podkreślał – spowoduje problemy z wyliczaniem daniny. Dlatego zasugerował wprowadzenie zwolnienia do 25 mkw. lub do 10 proc. powierzchni. Podatek byłby płacony od większych powierzchni, które co do zasady są długotrwale wynajmowane.
– Naszym zamiarem nie jest opodatkowanie miejsc na bankomaty, które stoją w czyimś biurze i są źródłem incydentalnych dochodów – zapewnił wiceminister Gruza. Nie wykluczył, że podczas prac w Sejmie resort zaproponuje nowe wyłączenie.
Wiceminister odniósł się też do wątpliwości dotyczących zwrotu podatku. Podatnicy mają mieć do niego prawo, pod warunkiem że strata (w CIT lub PIT) nie będzie skutkiem optymalizacji. Procedura zwrotu będzie adekwatna do stanu faktycznego. Jeżeli podatnik wziął kredyt, a czynsz jest niewystarczający na pokrycie odsetek, to urzędnik będzie miał prostą ścieżkę decyzyjną w zakresie rezygnacji z minimalnego podatku. Minister zastrzegł, że w przypadku wielopiętrowych finansowań przez fundusze międzynarodowe i obciążeń nieruchomości kosztami rozmaitych usług, urzędnicy będą weryfikować, czy nie dochodzi do agresywnej optymalizacji.
Etap legislacyjny
Autopoprawka do nowelizacji ustaw: o PIT, CIT oraz o ryczałcie ewidencjonowanym (druk sejmowy nr 2291-A) – po komisji sejmowej