Jeśli klient płaci za usługę za pomocą internetowej aplikacji, przysługuje zwolnienie z rejestracji sprzedaży w kasie fiskalnej – potwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadała spółka handlująca paliwami oraz innymi towarami i usługami na stacjach benzynowych. Obrót ewidencjonuje na kasach fiskalnych. Spółka postanowiła sprzedawać za pomocą aplikacji internetowej usługi mycia samochodów. Podkreśliła, że każda taka transakcja zostanie zarejestrowana i przypisana do konta klienta w aplikacji.
Chciała się upewnić, czy świadcząc takie usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie musiała ewidencjonować je na kasie fiskalnej. Dyrektor KIS potwierdził, że takiego obowiązku nie będzie.
Wskazał na poz.39 załącznika do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2017 r. poz. 2454).
Przewiduje ona trzy warunki zwolnienia. Po pierwsze, usługodawca musi otrzymać zapłatę w całości na swój rachunek, za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK. Po drugie, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej czynności dotyczyła zapłata. Po trzecie, nie mogą to być usługi wyłączone ze zwolnienia (określa je par. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).
Dyrektor KIS potwierdził, że spółka spełni te warunki, bo zapłata będzie trafiać na jej rachunek bankowy. Wraz z nią spółka otrzyma od operatora informacje pozwalające powiązać poszczególne płatności z wykonywanymi usługami, w szczególności: imię i nazwisko klienta, numer rejestracyjny pojazdu, czas rozpoczęcia transakcji, jej koszt, numer telefonu klienta, na który została zarejestrowana aplikacja, lokalizacja myjni, rodzaj i status płatności. Zarówno do płatności, jak i świadczonej usługi przypisany będzie konkretny numer, dzięki któremu zapłatę można powiązać z konkretną czynnością.
Firma spełnia też trzeci warunek preferencji – usługi mycia samochodów nie są wyłączone ze zwolnienia.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.255.2018.1.ISK