OPINIA

dr JANUSZ FISZER

partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW

Projekt nowej dyrektywy jest związany z obowiązującymi wyjątkami w tzw. dyrektywie odsetkowej 2003/48/EC, która przewidziała pewne instrumenty chroniące informację o depozytach i odsetkach od nich gromadzonych na kontach w Belgii, Luksemburgu i Austrii w zamian za udział w zryczałtowanym podatku dochodowym pobieranym od odsetek. Z punktu widzenia organów skarbowych danego państwa możliwość uzyskania informacji o zagranicznych rachunkach oszczędnościowych podatników jest cenna, szczególnie gdy dane państwo nakłada powszechny podatek majątkowy, obejmujący m.in. lokaty bankowe, w tym zagraniczne. Odmienne zdanie będą mieli pewnie podatnicy, z których część może przenieść swoje rachunki z Belgii, Luksemburga i Austrii do innych, pozaeuropejskich jurysdykcji. Naruszanie tajemnicy bankowej, nawet w uzasadnionym celu podatkowym, nie wzmacnia zaufania do instytucji finansowych.