Firma strefowa nie zapłaci podatku od dochodów z wynajmu urządzeń, jeśli w zakresie zezwolenia strefowego ma wpisany wynajem albo gdy wspiera on sprzedaż urządzeń produkowanych w strefie – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o spółkę osobową, która rozpoczynała działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Miała tam produkować urządzenia do naśnieżania. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że urządzenia będą nowatorskie i drogie. W związku z tym część klientów będzie chciała przetestować je przed zakupem, niektórzy zdecydują się jedynie na okresowy wynajem (na sezon lub dwa).
Udostępniane urządzenia miały być środkami trwałymi spółki. Po okresie testów lub najmu urządzenia mogły być dalej wynajmowane lub odsprzedawane, przy czym cena sprzedaży miała być kalkulowana z uwzględnieniem okresu używania.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy dochód z wynajmu oraz z późniejszej sprzedaży będzie zwolniony z podatku jako dochód z działalności strefowej (art. 21 ust.1 pkt 63a ustawy o PIT).

Działalność usługowa

Spółka wskazywała, że zasadą jest zwolnienie dochodu z działalności określonej w zezwoleniu. Zwracała uwagę, że jej zezwolenie obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie tych urządzeń. W związku z tym bez podatku będzie nie tylko sprzedaż (działalność handlowa), ale i wynajem, który jest działalnością usługową. Uważała, że dla zwolnienia bez znaczenia jest to, że wynajmowane maszyny będą ujęte w ewidencji środków trwałych.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że zwolnienia nie będzie. Zwrócił uwagę na to, że urządzenia będą wynajmowane poza SSE, a jak podkreślił, dochód musi być osiągany na terenie strefy. Podkreślił, że miejsce świadczenia usług jest przy najmie inne niż miejsce prowadzenia działalności. Nie zgodził się też na zwolnienie dla zysków ze sprzedaży wynajmowanych urządzeń, tłumacząc, że jest to dochód ze zbycia środków trwałych, generujących dochód z działalności opodatkowanej.

Zakres zwolnienia

WSA w Krakowie uchylił tę interpretację. Stwierdził, że fiskus powinien był ustalić, czy wynajem wyprodukowanych urządzeń mieści się w zakresie zezwolenia strefowego. Jeśli tak by było, to dochód z wynajmu tych urządzeń poza strefą będzie zwolniony z PIT – stwierdził sąd.
Jeśli natomiast zakres zezwolenia okaże się węższy, to fiskus będzie musiał rozważyć, czy wynajęcie urządzeń można uznać za działalność pomocniczą, umożliwiającą ich sprzedaż. Jeśli oddanie w najem w celu przetestowania maszyn jest niezbędne do ich sprzedaży, dochód z wynajmu również będzie zwolniony z podatku – stwierdził WSA.
Z wyrokiem zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala potwierdziła, że dla rozstrzygnięcia tej sprawy konieczne jest ustalenie zakresu zezwolenia strefowego oraz związku między czynnościami podstawowymi i pomocniczymi.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 644/16.