Nieznacznie zmniejsza się liczba skarg do sądów administracyjnych, ale nie tych dotyczących podatków. Na ich rozstrzygnięcie trzeba czekać w NSA od roku do dwóch lat. W wojewódzkich jest szybciej.
To wnioski z informacji o działalności sądów administracyjnych za 2017 r. Zaprezentowano ją wczoraj podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Mniej skarg