Niemiec, który wynajmuje lokale niemieszkalne w Tarnowie, nie ma prawa do zwolnienia podmiotowego w VAT – orzekł wczoraj NSA.
Chodziło o przepisy zwalniające z VAT podatników o obrocie nieprzekraczającym 150 tys. zł (obecnie limit ten wynosi 200 tys. zł). Wynika z nich, że zwolnienie nie przysługuje, gdy podatnik nie ma w Polsce siedziby działalności gospodarczej (art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy o VAT).
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy wyłączenie to dotyczy również zagranicznych osób fizycznych.
Chodziło o Niemca, który był współwłaścicielem budynku w Tarnowie. Mężczyzna wynajmował znajdujące się w nim lokale mieszkalne i niemieszkalne. Wynajem na cele mieszkalne jest zwolniony z VAT. Spór toczył się o lokale niemieszkalne.
Niemiec nie miał miejsca zamieszkania w Polsce ani nie założył u nas firmy. Za granicą utrzymywał się wyłącznie z tego, co zarobił w Polsce. Liczył na to, że będzie zwolniony z VAT do wysokości 150 tys. zł obrotu. Uważał, że z preferencji tej nie mogą korzystać tylko zagraniczne firmy, ponieważ art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy o VAT wyraźnie mówi o podatnikach „nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju”.
Przekonywał, że gdyby ustawodawca chciał pozbawić prawa do zwolnienia zagraniczne osoby fizyczne, to napisałby wyraźnie, że nie stosuje się go do osób niemających w Polsce miejsca zamieszkania lub pobytu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że wyłączenie dotyczy nie tylko zagranicznych przedsiębiorców, ale także osób prywatnych. Wyjaśnił, że w przypadku osoby fizycznej miejsce siedziby jest zrównane z miejscem zamieszkania.
Niemiec nie chciał się jednak pogodzić z tym, że Polak prowadzący identyczną działalność jak on skorzysta ze zwolnienia podmiotowego, a obcokrajowiec nie.
Przegrał jednak w WSA w Warszawie, a wczoraj także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek wyjaśniła, że mimo niefortunnego brzmienia polskiego przepisu zwolnienie powinno być interpretowane w kontekście unijnej dyrektywy VAT (art. 283 ust. 1 lit. c).
Przypomniała, że orzekając w podobnej sprawie, Trybunał Sprawiedliwości UE odmówił prawa do zwolnienia podmiotowego Niemce, która uzyskiwała przychody z najmu w Austrii, nie mając tam miejsca zamieszkania (sygn. akt C-97/09).
Sędzia podkreśliła, że ulga ma na celu wspieranie małych podatników z danego kraju. Dodała, że przyznanie zwolnienia cudzoziemcom, przy jednoczesnej odmowie prawa do tej preferencji zagranicznym firmom, mogłoby zostać uznane za naruszenie zasady równości.
ORZECZNICTWO Wyrok NSA z 28 lutego 2018 r., sygn. akt I FSK 751/16.