Skonto zależy od zachowania nabywcy po wystawieniu faktury. Dlatego może być dokumentowane jedynie korektą – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki, która oferowała kontrahentom rabat, jeśli zapłacą za towar wcześniej. Skonto wynosiło 2 proc. kwoty wynikającej z faktury. Było udzielane po wystawieniu faktury pierwotnej. Jeśli kontrahent zapłacił wcześniej, spółka obniżała cenę i wystawiała fakturę korygującą.
Po pewnym czasie zorientowała się, że znakomita większość klientów płaci jej wcześniej, a wystawianie korekt in minus (obniżających cenę) jest dla niej uciążliwe. Chciała więc usprawnić ten proces i z góry przyjmować, że każdy z kontrahentów zapłaci wcześniej. Chciała więc od razu wystawiać faktury ze skontem, co już na wejściu oznaczałoby zmniejszenie podstawy opodatkowania VAT. Dopiero gdyby kontrahent nie zapłacił wcześniej, spółka wystawiałaby korektę faktury in plus. Spółka przekonywała, że taka procedura ułatwiłaby jej działalność.
Ale dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że firma nie może uwzględniać skonta w pierwotnej fakturze. Zgodnie bowiem ze słownikiem języka polskiego skonto to procentowe zmniejszenie należności przyznane nabywcy towaru na warunkach kredytowych w razie jej zapłaty gotówką przed umówionym terminem. Jeśli spółka chce go uzależniać od spełnienia warunku, to nie może udzielać go przed wystawieniem faktury, bo nie wie, czy kontrahent spełni warunek. Dlatego nie może uwzględniać skonta w pierwotnej fakturze – stwierdził dyrektor izby.
Ocenił, że to, co proponuje spółka, to forma rabatu. Zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty. Natomiast art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy przewiduje, że jeśli po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu za wcześniejszą zapłatę, podatnik musi wystawić fakturę korygującą.
Z tym stanowiskiem zgodził się WSA w Warszawie. Sędzia Katarzyna Owsiak wyjaśniła, że na uwzględnienie skonta w pierwotnej fakturze nie pozwala art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT. Skonto jest bowiem uzależnione od zachowania nabywcy po wystawieniu faktury. Dlatego spółka musi najpierw wystawić fakturę, a gdy nabywca spełni warunek do udzielenia rabatu, będzie musiała za każdym razem wystawiać korektę.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 22 lutego 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 475/17.