Firmy, które handlują z podmiotami powiązanymi, dostaną pół roku więcej na udokumentowanie transakcji dla celów podatkowych – zakłada projekt nowego rozporządzenia ministra finansów.
Z komunikatu opublikowanego na stronie resortu finansów wynika, że projekt trafił już do konsultacji wewnątrzresortowych.
MF podkreśla, że chce w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom samych podatników, którzy wskazywali, że mają trudności ze sporządzeniem dokumentacji w „terminach ustawowych”. Obecnie firmy rozliczające się z CIT już do końca marca muszą:
● sporządzić dokumentację cen transferowych (lokalną i grupową)
● złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
● dołączyć do zeznania rocznego tzw. uproszczone sprawozdanie (CIT/TP).
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mają na spełnienie tych obowiązków o jeden miesiąc więcej; muszą to zrobić do końca kwietnia.
Obowiązki te wynikają odpowiednio z art. 25a ust. 7 ustawy o PIT i 9a ust. 7 ustawy o CIT.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem obowiązki te trzeba będzie wypełnić do końca września. Takie uproszczenie miałoby jednak obowiązywać tylko w latach 2018 (dla dokumentacji składanej za 2017 r.) i 2019 (dla dokumentacji z 2018 r.).
Równolegle MF pracuje nad nowelizacją ustaw o PIT i CIT, w której m.in. podwyższy progi dokumentacyjne (istotności transakcji). Z przepisów wynika bowiem, że firmy, które przekroczyły w ciągu roku 2-mln limit przychodów lub kosztów, muszą dokumentować tylko te transakcje z podmiotami powiązanymi, które miały istotny wpływ na wysokość ich dochodu lub straty. Aby można było to stwierdzić, takie transakcje muszą przekroczyć pewne ustawowe limity (np. 50 tys. euro rocznie plus 5 tys. euro za każdy milion dodatkowego przychodu powyżej 2 mln euro, jeśli przychody podatników wahają się pomiędzy 2 mln euro a 20 mln euro).
Po zmianie podobne progi byłyby wyższe, dzięki czemu mniej podmiotów musiałoby dokumentować swoje transakcje z podmiotami powiązanymi. Potwierdził to w DGP 26/2018 Aleksy Miarkowski, wicedyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów.
Zmiany jako korzystne dla podatników wejdą z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.