Jako nowy departament chcemy pomagać podatnikom w interpretowaniu przepisów. Można spodziewać się kolejnych interpretacji ogólnych czy wyjaśnień w zakresie cen transferowych - mówi Aleksy Miarkowski, zastępca dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów.Dlaczego nie zgadza się pan z tezą ekspertów, że interpretacja ogólna ministra finansów z 24 stycznia 2018 r. w sprawie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi przełoży się na zwiększenie biurokracji dla przedsiębiorców?
Będzie wręcz przeciwnie. Stanowisko zaprezentowane w interpretacji ogólnej zmniejsza obowiązki dokumentacyjne, bo rozstrzyga na korzyść podatników spór o wykładnię sformułowania „transakcje i inne zdarzenia jednego rodzaju”. W konsekwencji nie trzeba sumować wartości wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, a zatem nie trzeba dokumentować drobnych transakcji, do czego prowadziły skrajnie niekorzystne linie interpretacyjne.
Z kolei zagadnienie grupowania transakcji z różnymi podmiotami powiązanymi zostało rozstrzygnięte z uwzględnieniem zarówno brzmienia i celu przepisów, jak i praktyki sporządzania dokumentacji. Interpretacja ogólna nie nakłada w tym zakresie żadnych nowych obowiązków, bo dokumentacja podatkowa jest sporządzana dla transakcji jednego rodzaju. W praktyce będzie to jeden dokument, niezależnie od tego, czy dany rodzaj transakcji jest zawierany z jednym, czy z wieloma podmiotami powiązanymi.
Zupełnie inną kwestią jest poziom progów dokumentacyjnych, który naszym zdaniem jest zbyt niski. Myślę, że to tego właśnie aspektu dotyczą uwagi ekspertów, a nie samego meritum interpretacji ogólnej. Możemy potwierdzić, że MF jest już na zaawansowanym etapie prac nad projektem ustawy podnoszącej progi transakcyjne oraz zwalniającej małych przedsiębiorców i część średnich z obowiązków dokumentacyjnych. Niedługo przedstawimy szczegóły. Zaprezentujemy kompleksową nowelizację odbiurokratyzującą wymogi dokumentacyjne.
Jakie rozwiązania w tym zakresie bierze pod uwagę MF?
Nie widzimy potrzeby, aby dokumentowane były transakcje np. o równowartości 1,5 proc. przychodów podatnika – ten próg powinien być podniesiony.
Dlaczego interpretacja ogólna nie ukazała się wcześniej? Większość przedsiębiorców będzie musiała przygotować dokumentację za 2017 r. do 31 marca 2018 r.
Interpretacja ogólna została wydana w pierwszym możliwym terminie, biorąc pod uwagę zarówno procesy reorganizacyjne w samym Ministerstwie Finansów, jak i znaczący wzrost liczby wniosków o interpretacje indywidualne w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jako nowy Departament Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów chcemy pomagać podatnikom w interpretowaniu przepisów. Można spodziewać się kolejnych interpretacji ogólnych czy wyjaśnień w zakresie cen transferowych.