Tylko tydzień został na przesłanie jednolitego pliku kontrolnego dla potrzeb VAT za styczeń. Po raz pierwszy obowiązek ten obejmie ok. 1,5 mln podatników. Dotychczas dotyczył tylko nieco ponad 100 tys. firmObecnie wszyscy przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT – w tym prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz niektórzy rolnicy – muszą prowadzić ewidencję VAT w sposób elektroniczny. Za styczeń należy ją wysłać najpóźniej do 26 lutego 2018 r. jako jednolity plik kontrolny, czyli JPK_VAT. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, ułatwiającym przetwarzanie danych.
Dane wykazane w JPK_VAT powinny dokładnie odzwierciedlać ewidencję VAT oraz zgadzać się z danymi ujętymi w deklaracji VAT.
Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. składa się do 26 lutego 2018 r. (bo 25 lutego to niedziela). Podobnie będzie w marcu; JPK_VAT za luty trzeba będzie przesłać do 26 marca.
Przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia z obowiązku składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
Jak to zrobić
Jest kilka możliwości przygotowania i wysłania pliku JPK_VAT:
● za pomocą bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma,
● przy użyciu bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_VAT,
● generując JPK_VAT za pomocą uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji online,
● używając e-bramki JPK_VAT, która umożliwia przesyłanie pliku z różnych systemów operacyjnych, w tym również z komputerów Mac firmy Apple.
E-mikrofirma
Dla przedsiębiorców niekorzystających ze wsparcia księgowych lub biur rachunkowych Ministerstwo Finansów uruchomiło od 1 lutego 2018 r. aplikację e-mikrofima. Nie jest ona programem finansowo-księgowym. To proste, bezpłatne narzędzie, które ma ułatwić najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku, w szczególności gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.
Dziennik Gazeta Prawna
E-mikrofirma umożliwia m.in.: wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów, dodanie sprzedaży paragonowej. Dzięki niej można automatycznie wygenerować JPK_VAT (na bazie ewidencji VAT) i wysłać go do Ministerstwa Finansów, pobierając przy tym urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).
Do uruchomienia e-mikrofirmy potrzebny jest komputer wyposażony w system Windows 7 lub nowszy w wersji 32-bitowej, lub 64-bitowej z zainstalowanym środowiskiem Java w wersji 1.8.0_151 lub wyższej.
Klient JPK 2.0
Aplikacja Klient JPK 2.0 służy do konwertowania pliku w formacie CSV do pliku w formacie XML oraz do wysyłania plików JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów.
Programy komercyjne
Jeśli ktoś korzysta z komercyjnego programu księgowego (lub z komercyjnej aplikacji online), powinien sprawdzić, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub czy można bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0. Kto nie korzysta z aplikacji Klient JPK 2.0, powinien zapoznać się ze Specyfikacją interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.3.
Ministerstwo Finansów apeluje, aby przedsiębiorcy, którzy korzystają z obsługi biur rachunkowych lub księgowych, odpowiednio wcześnie przekazali im swoją dokumentację za styczeń. To ważne, ponieważ ułatwi bezbłędne przygotowanie i wysłanie JPK_VAT i pozwoli uniknąć korekt w plikach.
Kwartalni też co miesiąc
Nawet jeśli podatnik rozlicza się z VAT kwartalnie (składa kwartalną deklarację), to i tak JPK_VAT musi przesyłać co miesiąc. To oznacza, że wszystkie transakcje za poszczególne miesiące kwartału muszą być odpowiednio zaksięgowane i na tej podstawie musi zostać wygenerowany miesięczny JPK_VAT.
Jakie oprogramowanie
Plik JPK_VAT to typowy plik xml, który można wysłać z dowolnego systemu operacyjnego, używając e-bramki JPK_VAT.
Przygotowując bezpłatne aplikacje, resort finansów miał na uwadze, że ponad 90 proc. użytkowników komputerów w Polsce korzysta z systemów operacyjnych Windows oraz Linux. Stąd decyzja, że to systemy Windows i Linux będą wspierane w pierwszej kolejności. Przy dalszych pracach nad aplikacją zostanie rozważona możliwość wykorzystania także innych systemów, w tym w szczególności Mac OS.
Jak podpisać
Kluczowa rzecz to prawidłowe podpisanie wysyłanego pliku. Są trzy możliwości podpisania JPK_VAT:
1) wyjątkowo w 2018 r. za pomocą danych osobowych, takich jak: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, numer NIP albo PESEL i kwota przychodu osiągniętego dwa lata wcześniej niż data składania JPK (w 2018 r. podajemy przychód osiągnięty w 2016 r.). Podobnie można podpisywać roczne zeznania podatkowe PIT;
2) za pomocą profilu zaufanego (eGO), który można w bardzo prosty sposób założyć w każdym urzędzie lub przez internet. Są dwie możliwości założenia go przez internet: za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w punkcie potwierdzającym. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl.;
3) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Po wysłaniu JPK_VAT do Ministerstwa Finansów należy pamiętać o pobraniu urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).
Gdzie szukać informacji
W każdym urzędzie skarbowym w Polsce są już wyznaczeni eksperci, którzy odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące JPK_VAT oraz pomagają przedsiębiorcom stworzyć i wysłać plik za styczeń. Eksperci pełnią również dyżury:
● w soboty 17 i 24 lutego w godz. 9.00–13.00,
● w dni powszednie od 14 do 23 lutego w godzinach pracy.
Wysyłce JPK_VAT dedykowana jest też infolinia Krajowej Informacji Skarbowej, pod numerami tel.: 801 055 055, 22 330 03 30.
Wszelkie pytania techniczne można kierować pod adres: jpk.helpdesk@mf.gov.pl
Więcej informacji można znaleźć na stronie: jpk.mf.gov.pl.
Najczęściej popełniane błędy
Najczęściej popełnianymi błędami przy przesyłaniu JPK_VAT jest podawanie nieprawidłowych danych autoryzacyjnych. Przykładowo, pojawiają się literówki w imieniu bądź nazwisku, błędny numer NIP albo PESEL czy nieprecyzyjna kwota przychodu (należy podać ją co do grosza). Wysyłając JPK_VAT przez e-bramkę, wpisujemy kwotę przychodu osiągniętego w 2016 r.