Właściciel lokalu gastronomicznego, w którym można kupić piwo bądź cydr w firmowych szklankach producentów obu trunków, musi uiścić 10-proc. opłatę reklamową – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Pytanie zadała spółka, która w umowie z producentem alkoholu zobowiązywała się nie tylko do sprzedaży jego napojów, ale i ich promocji. W związku z tym zmodernizowała pub, zamieszczając nazwy producenta w miejscach widocznych dla klientów. Piwo i cydr były serwowane tylko w firmowych szklankach i kuflach, opatrzonych odpowiednim znakiem towarowym.
Producent płacił spółce po zakończeniu okresu rozliczeniowego odpowiednie wynagrodzenie, które powiększano o 10-proc. opłatę za reklamę alkoholu, zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)
Spółka wpłacała opłatę na rachunek bankowy ministra sportu i turystyki i dodatkowo do 20. dnia następnego miesiąca składała w urzędzie skarbowym deklarację DRA-1.
Doszła jednak do wniosku, że nie musi tego robić, bo w zasadzie – jak twierdziła – nie reklamuje trunków, tylko informuje, jaki alkohol można kupić w jej lokalu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie dał się przekonać. Wskazał, że reklamą jest każda informacja o znakach towarowych producentów trunków wyskokowych, jeżeli jest publicznie rozpowszechniana (art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy). To oznacza, że opłatę muszą uiszczać wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób reklamują markę alkoholu lub nazwę i logo producenta – podkreślił dyrektor KIS.
Przywołał też wyrok NSA z 31 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 707/13), w którym sąd stwierdził, że „zamieszczenie nazw marek piwa na nalewkach, szklankach i podkładkach na szklanki nie stanowi tylko informacji o sprzedawanym produkcie, lecz jest reklamą. Tym samym każde propagowanie znaku towarowego napojów alkoholowych (piwa) lub symboli graficznych z nim związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących piwo, stanowi reklamę”.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.30.2018.1.JM