Oto druga część komentarza dotyczącego zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.
Uwadze podatników zapewne nie umknie wprowadzony w tej części ustawy minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych, którego nie tyle sposób obliczania, ile konstrukcja, z punktu widzenia przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym, wywołuje uzasadnione kontrowersje (jest to bowiem ewidentnie podatek majątkowy, którego pobieranie w żaden sposób nie zależy od dochodu generowanego przez posiadane przez podatników nieruchomości komercyjne).