Fiskus przez lata pobierał podatek od restrukturyzacji spółek, mimo że przepisy mu na to nie pozwalały. Najnowsze wyroki wskazują na korzystną dla podatników linię orzeczniczą
Sąd kasacyjny orzekł w nich, że fiskus nie ma prawa żądać podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy przekształcaniu spółek kapitałowych w osobowe. I to nawet wtedy, gdy na kapitale zapasowym tych pierwszych znajdują się środki, które nie zostały opodatkowane przy ich zakładaniu.
Potwierdzają to wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3640/15), 17 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2463/15) oraz 17 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1006/15 oraz II FSK 1007/15).