Zawyżanie wartości świadczeń, braki w dokumentacji, nieodpowiednie warunki leczenia – to główne powody kar, jakie w zeszłym roku fundusz nałożył na szpitale. Jednym z powodów niedociągnięć są braki kadrowe w placówkach
KONTROLE
W pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły 580 kontroli w szpitalach, w tym 184 planowe i 396 doraźnych. Łączna kwota nałożonych kar wyniosła dokładnie 7 198 796 zł.