Ustawa o PIT w obecnym brzmieniu wskazuje katalog działalności, które dają prawo do 50-proc. kosztów.
Część osób, które je wykonują, zastanawia się jednak, czy zachowali prawo do podwyższonych kosztów, nawet jeśli określona działalność znajduje się na liście. Zdaniem ekspertów wątpliwości takich nie powinni mieć np. publicyści, aktorzy, pisarze, dziennikarze, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną.
To jednak nie wszystko. Piotr Wyrwa, doradca podatkowy i konsultant w RSM Poland, zwraca uwagę, że podatnicy, którzy zachowali prawo do 50-proc. kosztów, powinni zwrócić uwagę także na pozostałe obowiązki, niewynikające wprost z przepisów ustawowych, lecz mających oparcie w utrwalonej praktyce organów podatkowych. – Przede wszystkim, należy upewnić się, że praca, za którą jesteśmy wynagradzani, jest twórcza, tzn. ma niepowtarzalny i indywidualny charakter (powinna spełniać przesłanki utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wymóg ten omawiamy w dalszej części poradnika – przyp. red.) – radzi ekspert. Ponadto – dodaje – osoby stosujące preferencje do przychodów osiąganych w ramach stosunku pracy muszą zadbać o odrębne ustalenie w umowie o pracę wynagrodzenia za przeniesienie praw majątkowych i za pozostałe czynności wykonywane na rzecz pracodawcy.
WAŻNE
Podatnicy, którzy zachowali prawo do 50-proc. kosztów, powinni zwrócić uwagę także na pozostałe obowiązki