Na rozstrzygnięcie NSA czekają m.in. wynajmujący nieruchomości na doby, pracownicy jeżdżący prywatnie służbowymi autami oraz muzycy chcący odliczać 50-proc. koszty. TSUE natomiast zajmie się gminami, komornikami oraz VAT od noclegów i posiłków.

PIT

Problem: 50-proc. koszty uzyskania przychodu u muzyków
Kto rozstrzygnie/z czyjego wniosku: Wyrok NSA, Wyrok WSA w Olsztynie z 16 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 866/16, nieprawomocny
O co toczy się spór: Czy muzycy podczas prób wykonują pracę artystyczną, czy są tylko odtwórcami?
Od odpowiedzi na to pytanie zależy, czy muzycy mogą stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów. WSA w Olsztynie uznał, że nawet podczas prób wykonują oni pracę artystyczną, a więc mają prawo do podwyższonych kosztów. Fiskus uważał jednak inaczej. Twierdził, że 50-proc. koszty można stosować tylko do tej części wynagrodzenia muzyków, która dotyczy wykonania koncertu. Nie dotyczą one wynagrodzenia za próby i próby sekcyjne, bo podatnik nie wykonuje artystycznie utworu i nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich i pokrewnych. Co więcej, w sukurs fiskusowi przyszedł Sąd Najwyższy, tyle że w sprawach dotyczących składek ZUS. SN orzekł, że prób muzyków nie można traktować jako artystycznego wykonania.
Skutki rozstrzygnięcia: Korzystny wyrok NSA pozwoli muzykom stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów.Przeciwne stanowisko może oznaczać, że fiskus zacznie kwestionować nie tylko bieżące rozliczenia muzyków, ale też te z ostatnich pięciu lat.