W wyjaśnieniach do najnowszej nowelizacji ustawy o PIT minister finansów przychylił się do rozwiązań kwestionowanych w minionym roku przez dyrektora KIS. Chodzi o procentowo określany udział kosztów „autorskich” w wynagrodzeniu za pracę.
Wskutek nowelizacji z 27 paź- dziernika 2017 r. (Dz.U. poz. 2175) do art. 22 ustawy o PIT został dodany ustęp 9b, w którym wymienione zostały – jako objęte 50-proc. kosztami – przychody z tytułu „działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej”. Zgodnie z wyjaśnieniami ministra finansów, zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprawnionymi do stosowania kosztów zgodnie z nowymi przepisami są nauczyciele akademiccy, o których mowa w art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.). Chodzi zatem o pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników dydaktycznych, pracowników naukowych, a także dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej – oczywiście tylko jeśli tworzą oni w ramach stosunku pracy utwory.
Bardzo cenne konkluzje przynoszą wyjaśnienia ministra finansów odnośnie do prawidłowego stosowania przepisów o 50-proc. kosztach po zmianach w ustawie o PIT.