Do 19 stycznia 2018 r. mogą występować o zwrot nadpłaty osoby prowadzące działalność gospodarczą, które od gruntów stanowiących ich majątek prywatny płaciły podatek według najwyższej stawki.
Opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynika, że przepisy nakładające na współwłaściciela gruntu podatek według najwyższej stawki, właściwej dla biznesu, tylko dlatego, że inny współwłaściciel jest przedsiębiorcą, są niezgodne z konstytucją. To oznacza, że jeżeli w praktyce podatnicy nie wykorzystywali gruntu w biznesie, powinni byli płacić podatek według niższej stawki (sygn. akt SK 13/15).
Wyrok można znaleźć w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod pozycją 2372. Od dnia jego publikacji liczy się 30-dniowy termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty. W tym wypadku termin ten należy liczyć od 20 grudnia br.
Podatnik, który złoży wniosek o zwrot nadpłaty później, też ją odzyska, ale nie może liczyć na wyższe oprocentowanie. Dostanie je tylko od dnia jej powstania do 30. dnia (art. 78 par. 5 ordynacji podatkowej). Wniosek o zwrot nadpłaty mogą złożyć tylko ci, którzy wyższą daninę zapłacili dobrowolnie.
Jeżeli przedsiębiorca uiścił wyższy podatek na skutek zakończonego już postępowania przed organami lub sądem, powinien wystąpić o jego wznowienie. W pierwszym przypadku ma 30 dni od daty publikacji wyroku, w drugim – trzy miesiące. Dzięki temu niekorzystna decyzja (choćby ostateczna) lub wyrok (także prawomocny) zostaną uchylone, a fiskus zwróci nadpłatę.
Na odzyskanie zapłaconego podatku od nieruchomości nie ma jednak co liczyć, jeśli upłynął już termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Potwierdził to ostatnio wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 grudnia 2017 r. (sygn. akt C-500/16).